Алсын Хараа

Дэлхий ертөнцийг улам нарийн таниулна.

Уриа

Шилдэг технологи
Шинэ бүтээгдхүүн,үйлчилгээ
Сэтгэлгээний өөрчлөлт- хөгжлийн хөдөлгөгч хүч

Үнэт Зүйл

  • 2006

    Манай компани 2006 онд байгуулагдсан

Бидний тухай

Нийгмийн хариуцлага

Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO9001:2015–ийг салбартаа анхны үндэсний хэрэгжүүлэгч компани болсон бөгөөд олон улсын түвшинд Гонконгийн HongKong Veritas компаниар баталгаажуулсан
 2009 оны “Шилдэг татвар төлөгч” Татварын ерөнхий газар
 2011 оны “Шилдэг татвар төлөгч” Татварын ерөнхий газар
 2012 оны “Шилдэг НДШ төлөгч” НД-ын ерөнхий газар
 2021 оны “Шилдэг татвар төлөгч” Татварын ерөнхий газар

Хүний нөөц

Геодезийн салбарт 4-32 жил ажилласан зөвлөх инженер-1,

мэргэшсэн инженер-3,

геодезийн инженер-10,

геодезийн техникч-4,

it инженер-1, нийт 15 ажилтантай.

Программ хангамж

GPS-ийн сүлжээний боловсруулалтын программ,Trimble фирмийн TBC 5.51

 Агаар, сансрын зургийн боловсруулалтын Trimble фирмийн UASMASTER 11.0

 Агаар, сансрын зургийн боловсруулалтын PCI фирмийн Geomatics программ хангамж

 GPS-ийн сүлжээний боловсруулалтын TOPCON фирмийн PINNACLE программ

 Агаар, сансрын зураг боловсруулалтын ERDAS 9.1

 Төрөл бүрийн масштабын тоон байр зүйн зургийн боловсруулалтын программ хангамж ASME-МАР, AutoDesk Land Development

 Тоон зураглал, 3D зураг, мэдээллийн сангийн ArcGIS 10.6

 Байрзүйн тоон зураглал болон мэдээллийн сангийн ArcGIS болон AutoCad дээр хөгжүүлсэн TX Mapper программ