“Тавантолгой-Зүүнбаян,Сайншанд-Баруун-Урт-Чойбалсан” чиглэлийн шинээр баригдах төмөр замын дагуу байрлал өндрийн сүлжээ байгуулах, 1:1000-ны масштабтай байрзүйн зураглал хийх /15040 га, үндсэн болон дэд, зураглалын сүлжээ байгуулах, 2011/

Нивелирийн 2-р ангийн давтан хэмжилт /44-р шугам, 376 км, 2011/

ММСС-ийн ХЭТ-ийн хүрээнд хэрэгжсэн “Хашааны газрын өмчлөх эрхийн бүртгэл” /Улиастай, Зуунмод, УБ хотын Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүрэг 2012-2013/